Noutăți

Octombrie 2018 :

Începând cu data de 02.10.2018 Legea insolvenței 85/2014 a suferit o serie de modificări importante din punct de vedere procedural, introduse prin OUG 88/2018, de reținut fiind următoarele :

cererea de deschidere a procedurii de insolvență formulată de debitoare este admisibilă cu condiția ca datoriile către bugetul consolidat de stat să nu depășească 50% din totalul datoriilor, pragul limită rămânând acela de 40.000 lei

nu va mai putea fi desemnată ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor al debitoarei

judecătorul sindic nu mai are obligația de numire în calitate de administrator judiciar / lichidator pe practicianul în insolvență propus de debitoare sau creditorul titular al acțiunii de deschidere, ci îl va desemna aleatoriu dintre cei care au depus oferte la dosar, iar în lipsa oricărei oferte, din lista publică UNPIR

nu vor mai putea fi angajate de către debitoare în calitate de avocați, experți, evaluatori sau alți specialiști acele persoane care se află într-o relaţie contractuală de natură a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitoarea sau cu vreunul dintre creditori

orice furnizor ce deține o creanță curentă născută după data deschiderii procedurii va putea formula, pe parcursul perioadei de observaţie şi de reorganizare, o cerere de plată ce va fi analizată de către administratorul judiciar într-un termen de 10 zile de la data depunerii. În cazul în care creanța are o valoare ce depășește suma de 40.000 lei și nu este achitată în termen de 60 zile, furnizorul poate poate solicita trecerea la faliment a debitoarei

cu consimţământul creditorului bugetar exprimat prin vot, planul de reorganizarepoate prevedea conversia creanţelor bugetare ale statului în acţiuni

administratorul judiciar sau lichidatorul, ori de câte ori identifică persoanele culpabile, va avea obligația de a promova acțiunea în răspunderea patrimonială. Dacă acesta nu indică persoanele culpabile, acțiunea va putea fi formulată de președintele Comitetului Creditorilor în urma hotărârii Adunării Creditorilor sau de un creditor desemnat (în lipsa CC). Acțiunea mai poate fi introdusă și de creditorul care deține mai mult de 30% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală

Modificările adoptate cu avizul negativ al UNPIR pot fi considerate cel puțin brutale și lipsite de orice etică față de desfășurarea profesiei de practician în insolvență și discriminatorii prin prisma tratamentului acordat creditorilor bugetari față de ceilalți creditori dar încercăm să le facem față și le vom implementa în dosarele pe care le avem în lucru.


Noiembrie 2017 : Anunțăm reluarea licitațiilor pentru valorificarea  unei suprafețe totale de teren curți/construcții de 595mp situat în intravilanul localității Breaza, Str. 1 Mai nr. 21, Jud. Prahova, aparținând debitoarei TOTAL TRADING AND CONSULTING SRL, la prețul redus de 17.100Euro plus TVA.  Detalii privind terenul și modalitatea de achiziționare a Caietului de sarcini găsiți aici.

Mai 2017 : Anunțăm vânzarea prin metoda licitației publice cu strigare a unei suprafețe totale de teren curți/construcții de 595mp situat în intravilanul localității Breaza, Str. 1 Mai nr. 21, Jud. Prahova, aparținând debitoarei TOTAL TRADING AND CONSULTING SRL, la prețul de 18.000Euro plus TVA.

Februarie 2017 : Anunțăm vânzarea prin metoda negocierii directe a unei suprafețe totale de teren agricol de 14.800mp situat în intravilanul localității Răcari, Jud. Dâmbovița, aparținând debitoarei SKY PROPERTIES INVEST SRL, prețul evaluat fiind de 1,71Euro/mp. Se acceptă orice ofertă de preț, urmând ca aceasta să fie supusă aprobării Adunării Creditorilor.

Ianuarie 2017 : Planul de reorganizare a activității debitoarei SIMPLUS INVEST a fost confirmat de către judecătorul sindic, astfel încât începând cu luna Ianuarie 2017 urmează a fi efectuate plăți conform programului aprobat.

Septembrie 2016 : Anunțăm organizarea a 5 licitații publice deschise de vânzare pentru valorificarea patrimoniului debitoarei AC & DS IMPACT SRL constând în autoturismul RENAULT MEGANE 1.9 DTI Break, 1870cm3, motorină, an fabricație 2003, data primei înmatriculări 2008, 300.000km, culoare albastra, AC, RadioCD, timbrul de mediu neachitat, stare funcțională, la prețul de pornire de 4.500lei (nu se percepe TVA) – in zilele de 06.10.2016, 13.10.2016 și 20.10.2016 ora 14.00, la sediul lichidatorului din Bucuresti, Str. Cultul Patriei nr.38Bis, Et.1, Ap.2, Sector 3. Regulamentul de licitație însoțit de Raportul de evaluare se pot obține de la sediul lichidatorului, costul fiind de 60lei (50lei plus TVA). Garanția de participare este de 450lei. Alte detalii se pot obține la telefon 021-320.10.90. Autoturismul a fost valorificat.

Mai 2016 : Societatea noastră anunță organizarea unei licitații pentru valorificarea imobilului situat în Ploiești, Str. Gh.Gr. Cantacuzino nr.340A, compus din construcție 1359mp și teren 4000mp aparținând PLASTINVEST S.A., prețul fiind redus la 1.800.000lei. Licitația a fost încheiată și imobilul adjudecat.

Martie 2016 : Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, prin judecător sindic, stabilește printr-o sentință definitivă că acțiunea formulată de administratorul judiciar având ca obiect anularea unor acte de executare silită efectuate împotriva unui debitor, după data deschiderii procedurii de insolvență, este inadmisibilă.

Februarie 2016 : FAST INSOLV administrează judiciar societatea VINTAGE & SPORT GARAGE SRL (fostă Forza Rossa) aflată în perioadă de observație, având ca obiect de activitate comercializarea de autoturisme și produse de lux.

Octombrie 2015 : FAST INSOLV administrează judiciar societatea SIMPLUS INVEST, furnizor de servicii de plată prin SMS pentru multe societăți de stat și private.

Noiembrie 2014 : FAST INSOLV gestionează falimentul societății FONZI TRADING deținătoare a șase supermaket-uri din București.